среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Plotki z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety PCV na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachety z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий